Vedení účetnictví
©  2017 • JanaVamosova@seznam.cz
Účetnictví Praha-Východ

Služby

Kompletní zpracování účetníctví, vyhotovení roční účetní závěrky, vyhotovení daně z příjmu právnických osob a přílohy k roční účetní závěrce Evidence DPH a záznamní povinnnost Vedení účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků Evidence dlouhodobého majetku hmotného i nehmotného, výpočet odpisů, inventury Zpracování vnitřních směrnic, sestavy dle požadavku klienta Evidence zásob Zpracování cestovních účtů, vedení knihy jízd, zpracování silniční daně Daň z nemovitosti a ostatní daně Zpracování mezd dle počtu zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní činosti, dohody o ukončení pracovního poměru, přihlášky a odhlášky na ČSSZ a zdravotní pojišťovny, roční přehledy, potvrzení o zdanitelných příjmech zápočtový list , výplatní pásky, aj.) Zpracování statistických výkazů dle ročního plánu ČSÚ, elektronickou formou Komunikace a zastupování klienta při kontrolách s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami Daňová evidence Zpracování knihy závazků a pohledávek, peněžní deník Vyhotovení daně z příjmu fyzických osob Evidence hmotného a nehmotného majetku, daňové odpisy, inventury Evidence DPH, záznamní povinost Zpracování mezd dle počtu zaměstnanců Zpracování silniční daně a ostatních daní Komunikace a zastupování klienta při kontrolách s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami